FaaliyetlerAna Petrol Türevleri

Ana Petrol TürevleriAna Petrol Türevleri

Petrol Türevleri ve Petrol Ürünleri, petrol rafinerilerinde işlenen ham petrolden elde edilen yararlı materyallerdir. Genellikle iyi tanımlanmış saf kimyasal bileşiklerin bir toplamı olan petrokimyasalların aksine petrol ürünleri kompleks karışımlardır. Petrolün çoğunluğu LPG, D2, Mazot, Nafta, Baz yağ, Zift gibi birkaç yakıt sınıfı içeren petrol ürünlerine dönüştürülür.
Petrol ürünleri petrol rafinerilerinde işlenen ham petrolden elde edilen yararlı materyallerdir. Genellikle iyi tanımlanmış saf kimyasal bileşiklerin bir toplamı olan petrokimyasalların aksine petrol ürünleri kompleks karışımlardır.  Petrolün çoğunluğu birkaç yakıt sınıfı içeren petrol ürünlerine dönüştürülür.
Ham petrolün bileşimine göre ve piyasanın taleplerine bağlı olarak rafineriler farklı petrol ürünleri üretebilir. Petrol ürünlerinin büyük çoğunluğu “enerji taşıyıcılar” yani çeşitli fuel oil ve benzin oktanları olarak kullanılır. Bu yakıtlar benzin, jet yakıtı, motorin, ısıtma yağı ve daha ağır yakıtlar içerir veya bahsedilen ürünleri vermek üzere harmanlanabilir. Daha ağır (daha az uçucu) gruplar ayrıca asfalt, tar, parafin mumu, yağlama veya diğer ağır yağları üretmek için kullanılabilir. Rafineriler ayrıca bazıları plastik ve diğer yararlı materyalleri üretmek amacıyla kimyasal süreçlerde kullanılan diğer kimyasalları da üretir. Petrol çoğunlukla düşük bir sülfür-içeren molekül barındırdığından elementsel sülfür de bir petrol ürünü olarak sıklıkla üretilir. Petrol kok formunda karbon ve hidrojen de petrol ürünleri olarak üretilebilir. Üretilen hidrojen çoğunlukla hidrokraking ve hidrojenle kükürt giderme gibi petrol rafinerisi işlemlerinde bir ara ürün olarak kullanılır.LPG

LPG

Aynı zamanda LPG, GPL ve LP Gaz veya sadece propan ya da bütan olarak da bilinen sıvılaştırılmış petrol gazı tutuşabilir bir hidrokarbon gaz karışımıdır ve ısıtma cihazları ile araçlarda yakıt olarak kullanılır. Ozon tabakasına zararı azaltma çabasıyla kloroflorokarbonların yerine  basınçlı gaz veya soğutuuc olarak kullanımı giderek artmaktadır.
Kırsal ısınma
Motor yakıtı
Soğutma
Pişirme
 
Gaz Kondensatları

Gaz Kondensatları

Uygulama:

Gaz kondensatları, normal atmosfer şartlarında sıvımsı ve Bütandan daha ağır olan bileşiklerden oluşur. Bu değerli bileşikler buhar basıncı sabitlendiği ve yoğuşma ısısı sağlandıktan hemen sonra tanklara aktarılır ve depolandıktan sonra uluslararası piyasalara arz edilir.
 
Nafta

Nafta


•    Benzin/motorin üretiminde işlenmeyen bir bileşen (yukarıdakinin dönüştürülmesinin aksine).
•    Endüstriyel çözücüler ve temizlik sıvıları
•    “Vernikleyici ve Boyacılar” anlamına gelen “VM&P” nafta olarak adlandırılan ticari olarak mevcut genel amaçlı çözücü
•    Bir yağlı boya ortamı
•    Üretimi durdurulan Enerjine adlı ev temizlik malzemesinin tek içeriği.
 
Mazot

Mazot

Mazot ağır, düşük kaliteli, üretim tesisleri ve benzeri uygulamalarda kullanılan bir yakıttır. Birleşik Devletler ve Batı Avrupa’da mazot nihai ürün dizeli elde etmek için harmanlanır veya indirgenir.
Mazot, daha bilinen petrokimyasal ürünlerle harmanlamak veya indirgemek için gerekli tesisleri bulunmayan eski Rusya Federasyonu ve Uzak Doğu ülkelerinde evleri ısıtmak için kullanılabilir. Batıda, mazot yakan ocaklara yaygın olarak “atık yağlı” ısıtıcılar veya “atık yağlı” ocaklar denir.
 
Baz Yağ – GI

Baz Yağ – GI


Grup I – Çözücü Dondurucu: 1.Grup baz yağları tüm gruplar içerisinde en az rafine edilen ürünlerdir. Genellikle  düzenli olmayan farklı hidrokarbon zincirlerinin bir karışımından oluşurlar. Piyasadaki bazı otomotiv yağları 1.Grup yağları kullanmasına karşın genellikle daha az uğraştırıcı uygulamalarda kullanılırlar.
 
Baz Yağ – GIII

Baz Yağ – GIII


Grup III – Hidro işleme ve Rafineleme: 3.Grup baz yağlar, baz yağ grupları arasında en yüksek mineral rafineleme seviyesine tabi tutulan yağlardır. Kimyasal olarak terkip edilmemelerine rağmen geniş bir kullanım aralığında iyi bir performans sergilerler ve iyi bir molekül düzeni ile kararlılık sunarlar. Yaygın olarak katkı maddeleriyle karıştırılırlar ve sentetik ya da yarı sentetik ürünler olarak piyasada satılırlar.  
 
Yağlı Mum

Yağlı Mum


Yağlı mum katı halde bir saydam kristalin malzeme olup eridiğinde sarı, berrak bir sıvı haline gelir. Titizlikle kontrol edilen bir rafine işlemi yoluyla petrolden elde edilir ve düzgün zincirli normal parafin ile dallı izo-parafin hidrokarbon karışımından oluşur.


  • Cam yünü ve tekstil işleme
  • Mum emülsiyonları
  • Parafin mumu üretimi
  • Mum üretimi


 
Parafin Mumu

Parafin Mumu


-    Mumlar, meşaleler, ince mumlar, kibritler, zemin cilalama
-    Kaplama ve harmanlama
-    Araba cilaları, aşınma önleyiciler
-    Elektrik endüstrisi, kablo dolgu bileşikleri
-    Ozon koruyucu olarak araba lastikleri ve kauçuk ürünleri
-    Kağıt ve karbon kağıt üretimi
-    Eczacılık endüstrisi
 
RPO

RPO

•    Kauçuk formülasyonunda ve otomobil lastikleri, kauçuk amortisörler, ayakkabı gibi ürünlerin imalatında bir bileşen olarak.
•    Endüstriyel hortumlarda
•    Tel ve kablo kılıflarında
•    Zemin döşeme malzemelerinde
 
Dip Yağ

Dip Yağ

Uygulama:

Dip Yağ veya Artık Mum, parafin mumu imalat sürecinde yağlı mumun yağ sızdırması veya terlemesiyle elde edilen bir yan üründür. Tekstil, deri ve kauçuk endüstrilerinde olduğu kadar vazelin ve beyaz yağ üretiminde de kullanılır.
 
Zift

Zift

Zift
Uygulama:

Rafine ziftin büyük çoğunluğu başta kaldırım ve çatı uygulamalarında kullanılan ürünlerin bir bileşeni olarak inşaatlarda kullanılır. Kullanım gereksinimlerine göre zift teknik şartlara bağlı olarak üretilir. Bu ya rafine işlemi ya da harmanlama yoluyla gerçekleştirilir.