FaaliyetlerPetrokimyasallar

PetrokimyasallarPetrokimyasallar

Petrokimyasallar, petrolden elde edilen kimyasal ürünlerdir. Petrolden türetilen bazı kimyasal bileşikler kömür veya doğal gaz gibi diğer fosil yakıtlardan ya da mısır ve şeker kamışı gibi yenilenebilir kaynaklardan da elde edilebilir.
En iyi bilinen iki petrokimyasal sınıfı olefinler (etilen ve propilen dâhil) ile aromatiklerdir (benzen, toluen ve dimetil benzen izomerler dâhil). Petrol rafinerileri olefin ve aromatikleri petrol fraksiyonlarının sıvı katalitik kırımı yoluyla üretir. Kimya tesisleri olefinleri etan veya propan gibi doğal gaz sıvılarının buharla ayrıştırılması yoluyla üretir. Aromatikler naftanın katalitik dönüştürülmesiyle üretilir. Olefin ve aromatikler çözücüler, deterjanlar ve yapıştırıcılar gibi oldukça geniş bir malzeme yelpazesi için yapı taşı görevi görürler. Olefinler plastikler, reçineler, elyaflar, yağlar ve jellerde kullanılan polimer ve oligomerlerin temelidir.
Ana petrokimyasallar kimyasal yapılarına göre  üç gruba ayrılmıştır:
•    Olefinler etilen, propilen ve bütadiyeni kapsar. Etilen ve propilen endüstriyel kimyasallar ve plastik ürünleri için önemli kaynaklardır. Bütadiyen ise sentetik kauçuk üretiminde kullanılır.
•    Aromatikler benzen, tolüen ve dimetil benzen izomerleri kapsar. Benzen boya ve sentetik deterjanlar için, benzen ile tolüen ise poliüretanların yapımında kullanılan MDI ve TDI izosiyanatların hammaddeleridir. Üreticiler izosiyanatları plastik ve sentetik elyaf üretmek için kullanır.
•    Sentez gazı, amonyak ve metanol üretmek için kullanılan karbon monoksit ve hidrojen karışımıdır. Amonyak üre gübresi için kullanılırken metanol çözücü ve kimyasal ara madde olarak kullanılır.


Polimerler

Polimerler

Son on yıllarda polimer ambalaj, ana ambalaj yöntemlerinden biri haline geldi.
Dayanıklılık, uzun raf ömrü ve ucuz fiyat plastik ambalajlamanın gelişmesinde ana etkenler oldu.
SpidaGroup bu alanla ilgili hammadde ve ekipman sağlamaktadır. Aşağıda şu anda ilgilenmekte olduğumuz konulardan bir kısmı yer almaktadır:
 
 
Melamin

Melamin

Uygulamalar:

Melamin-formaldehid reçineler arasında muhtelif kaplamalarda, yanmaz giysi imalatında (melamin pirofosfat), tortu önleyicilerde, deterjanlarda dezenfektanlar (klorid melamin) için, kumaş endüstrilerinde, zemin kaplamalarında, ahşap yapıştırıcılarda, su geçirmez yapışkanlarda, dekoratif kaplamalarda, kağıt endüstrisinde, deri ve kauçuk üretiminde reçine üretiminde kullanılır.
 
Üre

Üre


 Hayvanlar tarafından üretilen nitrojen içeren bileşiklerin metabolizmasında önemli bir  rol oynar ve memelilerin idrarında ana nitrojen içeren maddedir. Renksiz, kokusuz ve suda oldukça çözünür bir katı olup hiçbir şekilde toksik değildir (Farelerde LD50 15 g/kg’dır). Suda çözündüğünde baz veya asit özelliği bulunmaz.  
Tarım
Kimya Endüstrisi
Patlayıcılar
Otomotiv sistemleri
 
Metanol Uygulamaları

Metanol Uygulamaları

Uygulama:

Hammadde stoku
Metanol açık ara en çok diğer kimyasalların üretiminde kullanılır. Metanol üretiminin yaklaşık %40’ı formaldehide ve sonrasında ise plastik, kontrplak, boya, patlayıcı ile dayanıklı baskı kumaş gibi çok çeşitli ürünlere dönüştürülür.
Araçlar için yakıt
Hükümet politikası
Diğer uygulamalar
 
Paraksilen uygulaması

Paraksilen uygulaması


Paraksilen başta tereftalik asit (TPA), saflatırılmış tereftalik asit (PTA) ile dimetil-tereftalat ( DMT) üretiminde temel hammadde olarak kullanılır. TPA, PTA ve DMT doygun polyester polimer olan polietilen tereftalat imalatında kullanılır. Polyesterler elyaf ve film yapımında kullanılır. PET şişeler kırılmaz özellikleri suyun şişelenmesinde ve karbon dioksit bariyeri özellikleriyle karbonlu (gazlı) içecekler şişelenmesinde kullanılır. Ek olarak hafiftirler ve yüksek gerilme mukavemetine sahiptirler. Polyesterler şunları kapsar:
•    Gazlı ve gazsız içecek kutuları
•    Evsel kimyasallar, tuvalet malzemeleri, kozmetikler vb için mahfazalar
•    Perde, koltuk döşemeleri, giysi vs için kumaşlar
•    Mikrodalga fırın ambalaj malzemesi
•    Röntgen filmleri, manyetik bantlar, fotoğraf filmleri ile elektrik yalıtımı
•    Fırın torbaları, işlenmiş etler, vakumlu poşetler ile kılıf ambalajlar.
Ayrıca polyesterlerin geri dönüştürülmesi için çok çeşitli metotların olması ve geri kazanılmış polyesterden yapılan ürünlerin geniş ölçüde kabul edilmesi de çok önemlidir